Kontakt

 

Nazwa i adres firmy:

Viamed s.c., Pracownia Rozwoju Osobistego SELF
20-810 Lublin, ul. Sławinkowska 120A

NIP 712 285 8584, REGON 432702176,
tel/fax. +48817466941, e-mail: proself@proself.pl

Biuro: 20-810 Lublin, ul. Sławinkowska 120A

 

Gabinety dla klientów indywidualnych:

20-086 Lublin, ul Szewska 6a

Rejestracja  telefoniczna:   tel. +48508117896

poniedziałek- piątek 8:30–18.00

Rejestracja: Emilia Radomska-Dyczko, Anna Madej, Anna Dyzma.

Kontakt przez Skype:

Pierwsza wizyta z wykorzystaniem Skype w PROSELF to trzy kroki: A. Rejestracja, B. Porada, C. Opłata.

(jeśli nie masz aktualnego oprogramowania Skype, bezpłatną wersję instalacyjną możesz pobrać np. stąd skype2)

A. REJESTRACJA

Uzgodnij telefonicznie z rejestracją (numer telefonu komórkowego +48508117896 lub nr telefonii naziemnej +48815328461; czynne od pon. do pt. w h. od 8.30 do 18.00) rodzaj i termin wizyty. Rejestracja poprosi Cię o dane do rachunku: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania (a w przypadku wizyty lekarskiej - także nr PESEL). Otrzymasz kontaktowy nickname wybranej przez Ciebie osoby - psychologa lub lekarza.

B. PORADA

W ustalonym terminie zaloguj się do Skype i skontaktuj z wybranym psychologiem/lekarzem oczekującym pod otrzymanym nickname. W przypadku porady lekarskiej, będziemy prosili o potwierdzenie numeru PESEL poprzez okazanie dowodu osobistego lub paszportu - to ważne dla poprawności recepty.

C. OPŁATA

Po zakończeniu rozmowy, dokonaj przelewu opłaty na konto PROSELF. Jeśli dokonujesz przelewu zza granicy, pamiętaj o wybraniu kwoty przelewu w polskich złotych. Rachunek wysyłamy do Ciebie pocztą lub e-mailem, wedle życzenia. Dokumenty związane z wizytą, czyli zaświadczenia lub recepty, przesyłamy bez dodatkowych kosztów.

 

Informacje dodatkowe

  • Dokumentacja lekarska prowadzona jest zgodnie z regulacjami Ministerstwa Zdrowia i NFZ.
  • Jeśli mieszkasz za granicą i potrzebujesz leków - możesz otrzymać je pocztą. W krajach EU można też realizować wystawione przez nas recepty transgraniczne.
  • Podczas kolejnych wizyt, prosimy o dokonanie potwierdzenia opłaty najpóźniej na dobę przed terminem porady (wystarczy e-mail screen-u bankowego zlecenia przelewu).
  • Zwracamy opłaty za wizyty odwołane co najmniej na dobę przed terminem wizyty.

 

Numer konta bankowego PROSELF:

Konto do przelewów krajowych i zagranicznych

numer dla przelewów krajowych w BRE BANK:

13 1140 2004 0000 3802 7421 7767

numer IBAN dla przelewów z zagranicy:

PL13 1140 2004 0000 3802 7421 7767

 

Pozostałe dane do przelewu:

przelew na rzecz: Viamed s.c. J. Wieczorek, J. Mirowska-Wieczorek, Pracownia Rozwoju Osobistego SELF, ul. Sławinkowska 120A, 20-810 Lublin, Polska

tytuł przelewu: należy podać, za co dokonywana jest wpłata

JOANNA MIROWSKA-WIECZOREK, JERZY WIECZOREK SPÓŁKA CYWILNA. Pracownia Rozwoju Osobistego SELF, NIP 7122858584 , REGON 432702176 

Podmiot wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Siedziba: Lublin 20-810, ul. Sławinkowska 120a. Tel. 817466941

Adres strony internetowej: proself.viamedline.pl, adres poczty elektronicznej: proself@proself.pl, adres portalu: viamedline.pl