Coaching osobisty, personalny, holistyczny

Coaching to pomoc trenera rozwoju osobistego. Jest to usługa coraz częściej wybierana przez osoby podejmujące wysiłek pracy nad sobą.  To droga identyfikacji osobistych celów i ich osiągania. Nie koncentruje się na objawach i ich poprawianiu, lecz na silnych stronach osoby i ich wykorzystywaniu do realizacji celów.

Coach: Anna Nizioł-Waga, Bartłomiej Gwiazda

Coaching wyboru szkoły i zawodu

Szkoła wymusza podjęcie decyzji o profilu dalszej nauki już w 8-mej klasie szkoły podstawowej. Możemy pomóc ósmoklasiście w podjęciu tej decyzji, poprzez psychologiczną diagnozę jego uzdolnień i cech osobowości oraz udział trenera rozwoju osobistego (coacha) w procesie wyboru. Analogiczny proces może być pomocny przy podejmowaniu decyzji o kierunku studiów lub zmianie zawodu. 

Coach: Anna Nizoł-Waga

Terapia par i rodzin

Terapeuta rodzinny koncentruje się na relacjach między uczestnikami terapii, dąży do poprawy komunikacji i odbudowania wzajemnej bliskości.  Czasem celem może być pokojowe rozstanie. Jednak wszyscy uczestnicy są traktowani tak samo. „Pacjentem” jest relacja, a nie konkretna osoba.

Terapeuta rodzin: Ewa Wądołowska, Elżbieta Gleba

Konsultacje dotyczące ważności małżeństwa sakramentalnego.

Możliwość skorzystania z konsultacji z byłym biegłym psychologiem lub byłym biegłym psychiatrą Sądu Metropolitalnego w Lublinie. Konsultacja pomocna w przypadkach wątpliwości dotyczących ważności małżeńskiego związku sakramentalnego, uwarunkowanych przyczynami natury psychicznej.

Joanna Mirowska-WieczorekJerzy Wieczorek

Grupowe treningi kompetencji społecznych

Treningi kompetencji społecznych obejmują zajęcia edukacyjne, indywidualną diagnozę silnych i słabych stron, indywidualne i grupowe ćwiczenia umiejętności komunikacyjnych, asertywności, radzenia sobie ze stressem. W procesie starania się o pracę, a potem radzenia sobie z obowiązkami i dbania o relacje z przełożonymi, współpracownikami lub klientami, umiejętności społeczne odgrywają rolę trudną do przecenienia. Łatwość nawiązywania kontaktów z innymi, panowanie nad sobą w trudnych sytuacjach, umiejętność występowania publicznego - to cechy nazywane czasem inteligencją emocjonalną. Często decydują one w stopniu niemniejszym niż merytoryczne przygotowanie, o tym, czy odnosimy sukcesy w pracy zawodowej. A zarazem - nie są one przedmiotem nauczania w szkole.

Maria DudekJoanna Mirowska-Wieczorek,  Anna Nizioł-WagaNella Tarkowska-Curyło

Projekty unijne. Współpraca z jednostkami pomocy społecznej. Szkolenia i kursy zawodowe.

Organizujemy lub współrealizujemy programy obejmujące szkolenia zespołowe i treningi indywidualne dla grup pracowniczych lub dla uczestników projektów unijnych. W szczególności, prowadzimy zajęcia mające na celu skuteczne podniesienie kluczowych kompetencji społecznych uczestników. Zajmujemy się całościową organizacją wsparcia zawodowego, zdrowotnego i psychologicznego dla osób poszukujących pracy, beneficjentów systemowych projektów pomocy społecznej. Współpracujemy z innymi ośrodkami szkoleniowymi, respektujemy zasady określane przez WUP w Lublinie. Realizujemy szkolenia zawodowe w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

Maria Dudek, Jerzy Wieczorek, Joanna Mirowska-Wieczorek, Anna Nizioł-Waga

Testy i opinie psychologiczne

Testy badające inteligencję i dojrzałość społeczną dzieci i dorosłych, testy osobowościowe, psychoorganiczne, projekcyjne. Badania testowe i opinie psychologiczne dla potrzeb orzeczniczych /ZUS, niepełnosprawność, nauczanie indywidualne/. Testy pomocne przy wyborze szkoły dla dziecka.

Psychologowie i pedagodzy: Katarzyna Brzozowiec, Anna Nizioł-Waga

Terapia uzależnień

Nadużywanie lub uzależnienie od alkoholu lub substancji psychoaktywnych. Hazard. Inne uzależnienia. Porady dla Pacjentów i ich rodzin. Konsultacje diagnostyczne, terapia indywidualna, grupy terapeutyczne.

Terapeuci  uzależnień: Nella Tarkowska-Curyłło, Katarzyna Brzozowiec